องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม และโรงเรียนบ้านหนองตะไก้


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม และโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ รวมทั้งเส้นทางรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันอังคาร 15 พฤศจิกายน 2565 

2023-03-22
2023-03-22
2023-03-10
2023-03-03
2023-02-28
2023-01-30
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-13
2023-01-04